REGULAMIN GRY

W palnetycoon.com nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie przejrzyste. Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Możesz już teraz zapoznać się z jej treścią tutaj, do czego serdecznie Cię zachęcamy.

#1 OGÓLNE:

          1.1 Właścicielem serwisu jest firma INFOTAR.
          1.2 Gra PLANETYCOON jest dostępna dla wszystkich osób przestrzegających niniejszy regulamin.
               1.2.1 Osoba użytkująca grę oświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu.
               1.2.2 Każdy gracz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu pod groźbą zablokowania konta bądź trwałego usunięcia z gry.
          1.3 PLANETYCOON ma formę gry free-to-play.
          1.4 Za rejestrację oraz korzystanie z podstawowych funkcji gry nie są pobieranie żadne opłaty.
          1.5 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane swoim działaniem.
          1.6 Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zasad rozgrywki.
          1.7 Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zamknięcia witryny bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
          1.8 Graczowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za szkody spowodowane działaniem gry.
          1.9 Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja użytkownika w kod serwisu i jego strukturę.
          1.9.1 Gracz ma obowiązek zgłosić niepoprawne działanie serwisu jak najszybciej jest to możliwe, na forum, bądź w prywatnej wiadomości do administratora. W przypadku zatajania błędnego działania gry, będą wyciągane konsekwencje.
          1.10 Dostęp do niektórych funkcji gry jest płatny.
          1.11 W przypadku usunięcia konta lub jego blokady kwota zainwestowanych pieniędzy nie podlega zwrotowi.
          1.12 W przypadku zamknięcia serwisu zainwestowana kwota nie podlega zwrotowi.
          1.13 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wpłat spowodowane przez banki.
          1.14 W skład serwisu wchodzi: Gra, Forum, Profil Facebook, Grupa STEAM.

#2 KONTA:

          2.1 Właścicielem każdego konta w grze jest INFOTAR, gracz zwany dalej 'użytkownikiem' jest osobą nieodpłatnie wynajmującą konto od serwisu.
          2.2 Zabronione jest handlowanie kontami bądź elementami rozgrywki ( np. samolotami)
          2.3 Za wszystkie akcje wywołane za pomocą konta odpowiada jego użytkownik.
          2.4 Wszyscy użytkownicy mają obowiązek zachować zasady poszanowania godności osobistej, poglądów politycznych oraz uczuć religijnych innych użytkowników oraz administratorów.
          2.5 Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz słów sugerujących wulgarność podczas kontaktów z innymi użytkownikami i administratorami.
          2.6 Zabronione jest umieszczanie treści rasistowskich, pornograficznych, wulgarnych, obraźliwych itp.
          2.7 Bezwzględnie zabronione jest używanie w grze nazw (np. kont, samolotów itp.) nawiązujących do katastrofy Smoleńskiej ani żadnej innej katastrofy lub wypadku lotniczego.
          2.8 Zabronione jest nadawanie obraźliwych nazw (oraz takich które sugerują słowa wulgarne i obraźliwe) samolotom, załogom oraz wszystkim innym elementom gry, które gracz może opisywać.
          2.9 Zabronione jest używanie awatarów niezgodnych z powyższymi punktami.
          2.10 Serwis nie podnosi odpowiedzialności za użytkowanie kont przez osoby trzecie oraz za używanie gry niezgodnie z przeznaczeniem.
          2.11 Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w grze. Mogą zdarzyć się wyjątki, jednakże w takim przypadku musi zostać wyrażona zgoda administratora.
          2.12 W przypadku gdy administrator uzna, że działanie użytkownika wpływa na niekorzyść gry, ma prawo nałożyć blokadę bez uprzedniego informowania o tym gracza. Czas blokady wybierany jest według uznania administratora – bez możliwości odwołania się.


#3 ADMINISTRACJA:

          3.1 W skład administracji gry wchodzą użytkownicy: Jakub, MarcineN.
          3.2 Kontakt z administracją gry powinien w pierwszej kolejności odbywać się poprzez oficjalne forum.
         
#4 CZAT:

          4.1 Czat ( ACARS ) służy do szybkiej wymiany informacji między graczami.
          4.2 Wpisy na czacie powinny być zwięzłe.
          4.3 Zabronione jest spamowanie zbędnymi wiadomościami.
          4.4 Zabronione jest reklamowanie innych serwisów z grami o podobnej tematyce co PLANETYCOON.
          4.5 Zakazuje się wszczynania dyskusji działających na niekorzyść gry.

#5 KARY:

          5.1 Użytkownicy nieprzestrzegający któregoś z punktów regulaminu będą karani według poniższych wytycznych.
          5.2 Czasy blokad:
           
              a) Za złamanie punktu 1.9 – Blokada permanentna
              b) Za złamanie punktu 1.9.1 – Ostrzeżenie / Blokada do 3dni
              c) Za złamanie punktu 2.2 / 2.4 / 2.5 / 2.6 – Blokada do 7dni
              d) Za złamanie punktu 2.7 / 2.8 – Blokada do 7dni + zmiana nazwy
              e) Za złamanie punktu 2.9 – Blokada do 3dni + zmiana awataru
              f) Za złamanie punktu 2.11 – Blokada permanentna
              g) Za złamanie punktu 4.3 – Blokada do 3dni
              h) Za złamanie punktu 4.4 / 4.5 – Blokada do 7dni
              i) Za regularne łamanie regulaminu – Blokada permanentna

          5.3 W szczególnych przypadkach administrator ma możliwość ustalenia czasu blokady według własnego uznania.
          5.4 Jeżeli zachowanie użytkownika jest niepoprawne, a nie ma stosownej regulacji w regulaminie co do danego wykroczenia, administrator ma prawo nałożyć karę według własnego uznania.

#6 POMOC:

          6.1 Każdy użytkownik uprawniony jest do bezpłatnej pomocy technicznej organizowanej w ramach forum serwisu lub fanpage na serwisie www.facebook.com.
          6.2 Przypadki kradzieży kont będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu do administratorów.
          6.3 Jedynym skutkiem kradzieży konta po jej zgłoszeniu i faktycznej weryfikacji jest stała blokada.
          6.3 Pomoc techniczna przez osoby trzecie nie podlega reklamacji.
          6.4 Użytkownicy zobowiązani są w pierwszej kolejności do szukania pomocy na forum gry. Kontakt z administratorami proszę traktować jako ostateczność.

#7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

         7.1 Niniejszy regulamin nie ma stałej formy i może podlegać zmianom.
         7.2 O zmianach treści regulaminu zostaną poinformowani wszyscy użytkownicy.